سؤال:

در هر نوبت ارتباط، چه مدت زمانی باید در ارتباط بمانیم؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

تصمیم زمان شروع ارتباط با ما می‌باشد ولی خاتمه آن با هوشمندی است. در صورتی‌که افراد ارتباطخود را متوجه شوند؛ ممکن است برای یک نفر ده دقیقه، برای یک نفر دیگر بیست دقیقه و برای افراد دیگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یا پنج ساعت زمان ببرد. مدت زمان اتصال افراد مختلف با هم یکسان نیست. بنابراین در صورتی‌که شخص ارتباطش را متوجه نشود؛ مدت زمان بیست دقیقه برای او توصیه می‌شود ولی در صورتی‌که ارتباط را حس کند، زمانی که ارتباط تمام شود؛ خود فرد متوجه می‌شود که دیگر اسکن تمام شده است.

رفرنس پاسخ:

ـ فایل تصویری جلسه ۲ دوره ۱ نظام قدیم نسخه اول: (۲۶:۲۰ تا ۲۷:۰۳)


» پرسش و پاسخ نظام قدیم