سؤال:

آیا چنین احتمالی وجود دارد که در کلاس بی کلاسی، افراد بتوانند علاوه بر حلقه‌های مشخص و‌ مندرج در درسنامه دوره نظام قدیم، خودشان نیز به حلقه‌های جدیدی دست یابند و آنها را از ذهن جمعی دریافت کنند؟

(آخرین ویرایش: چهارشنبه، 1 نوامبر 2023، 9:51 AM)
پاسخ:

در کلاس بی کلاسی، به‌غیر از حلقه‌هایی که اعلام می‌شود (در حال حاضر تا اطلاع ثانوی فقط حلقه‌های مربوط به نظام قدیم)؛ هیچ حلقه دیگری وجود نخواهد داشت. بنابراین، طبق اساسنامه کسانی‌که باز هم در این مرحله و از این طریق قصد سوءاستفاده و طرح خود ورا داشته باشند؛ قطعا نصیب خیری نمی‌برند. در این رابطه همچنان مانند گذشته، 

افراد و اشخاص هیچ نقشی در تعیین نوع حلقه‌ها و حفاظ‌ها و آگاهی‌ها و… ندارندتجربه اتصال و ارتباط و را نیز هر کسی، خود باید تجربه کند. 


اطلاعیه: مورخ ۱۰ بهمن‌ماه۱۴۰۱، مصادف با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ در وب‌سایت مرکزی «ماطاهری داتکام»


» پرسش و پاسخ نظام قدیم