می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه

ت

تأثیرپذیری

Effectablity


تارهای ارتعاشی

Vibrating Stringsتبادل حرارتی

Heat exchangeتبادل شعوری

T-Consciousness interchangeتبادل محیطی

Environmental interchangeتبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchangeتبرئه خدا

Exculpating Allāhتبرک

Blessednessتبعات عشق

Consequences of loveتثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axis
صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (ادامه)
  همه