برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

جدول زمان‌بندی پخش دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه از تلویزیون عرفان حلقه - سری شانزدهم

شروع دوره‌ها از ۱۳ آبان لغایت ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱