الف) تعهدات عمومی

1: تعهد به مکتوب نمودن رضایتنامه، سوگندنامه، تعهدنامه، آیین نامه انضباطی و وفادار بودن به اصول عرفان حلقه

تبصره: عرفان حلقه انسان شمول می باشد و هرکسی شرایط و مقررات ورود به آموزش آنرا بپذیرد، میتواند از مواهب آن استفاده نماید. در غیر اینصورت به تعداد نفوس انسانها راه برای معرفت پژوهی باز است و افراد می توانند از آن راه ها استفاده کنند. اما اگر کسی تصمیم گرفت از عرفان حلقه بمنظور انجام «سیر و سلوک جمعی» بهره ببرد، رعایت این شرایط و ضوابط قطعا الزامی است.

2: سلب حق شکایت از خود از بابت شرکت در کلاس و یا هر مورد دیگر در رابطه با موضوع عرفان حلقه:

با شرکت متقاضی ثبت نام در دوره که می بایستی با تحقیق کامل از چگونگی دوره های عرفان حلقه صورت گرفته باشد؛ حق هرگونه شکوه و شکایتی از او به هر طریق ممکن از بابت شرکت در کلاس، بیرون ریزی های احتمالی و… گرفته میشود. در واقع شرکت کننده در دوره اذعان می دارد که از همه جزییات دوره مطلع بوده و با سلب حق هر گونه اعتراضی از خود، در دوره شرکت میکند.

نکته مهم: در صورت طرح ایراد، اِشکال و سوال و…، اگر فرد نتوانست در نهایت پاسخ قانع کنننده ای بگیرد و متقاعد نشد، می تواند منصرف شده و از ادامه معرفت پژوهی در عرفان حلقه خودداری و آنرا بطور کلی رها کند. در غیر اینصورت  سماجت و ایجاد درگیری، ایجاد جو منفی و مغرض تلقی شده و اخراج میگردد.

 

3: الزام به پرداخت شهریه بعنوان شرکت در دوره آموزشی (نظام جدید)

شهریه از بابت شرکت در یک دوره آموزشی و اجتناب از قرار گرفتن در معرض اتهام کذب و برچسب ناروای فرقه دریافت میشود. شهریه پرداختی توسط دانش پژوه فقط بمنزله حق الزحمه و تامین هزینه های جاری می باشد نه بمنزله فروش معنویت و یا به زعم بعضی از مغرضین بابت فروش حلقه و

4: تعهد به رعایت طرح آگاهی های دریافتی:

آگاهی های دریافتی توسط اشخاص صرفا در چارچوب حلقه های تفویض شده در طی دوره های عرفان کیهانی حلقه صورت میگیرد (و نه خارج از آن). این تجربه فقط به منظور تایید و اثبات عملکرد حلقه های دریافتی دوره ها می باشد. در واقع از طریق دریافت های آگاهی شخصی، افراد به ادراک موضوع حلقه ها می رسند. این تجربه به هیج عنوان به معنی رسیدن به حلقه جدید و شاخه دیگری از عرفان و… نیست و نمیتواند از موضوع حلقه های مطرح شده در عرفان حلقه خارج باشد. در نتیجه، هرگونه ادعایی در این مورد باطل و سوءاستفاده و عامل ایجاد انحراف تلقی میشود. زیرا، صرفنظر از اینکه این ادعاها کذب محض می باشند، بلکه باعث بروز کثرت و چند دستگی و خراب شدن چهره عرفان حلقه نیز میگردد (طبق تجارب موجود) و راه را برای فرصت طلبی های مختلف دیگر نیز باز می کند. بنابراین، بر طبق این تعهد نامه کسی نباید به بهانه داشتن دریافت های شخصی چیزی به عرفان حلقه اضافه و یا از آن کم نماید. این عمل خیانت در امانت محسوب می شود. همچنین فخرفروشی و بازارگرمی، معرکه گیری، بی جنبگی و… از این طریق.

5: تعهد به ارائه خدمات رایگان درمانی در عرفان حلقه

دریافت وجه از بابت درمان های طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی ممنوع می باشد (مگر برای کادر درمانی و کسانیکه مجوز فعالیت های قانونی در زمینه طب های مکمل فوق را در محل فعالیت خود داشته باشند).

6: تعهد به امانتداری

تعهد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از جریان عرفان حلقه و موج سواری و مصادره داشته های آن و رعایت کپی رایت و پاتنت و

7: تعهد به عدم التقاط عرفان حلقه با هر نوع رشته دیگری و یا قرار دادن هر رشته دیگری در کنار آن:

سوار شدن بر موج عرفان حلقه به هر منظوری و جا انداختن سایر رشته ها و قاطی کردن آن با رشته های دیگر به هر منظوری… به کلی ممنوع بوده و عملی مزورانه و متقلبانه و خیانت در امانت محسوب می شود. همچنین استفاده از آن در هر موردی بدون ذکر ماخذ آن، نقض امانتداری (نقض کپی رایت) محسوب میشود.

8: …

ب) تعهدات اختصاصی (مربیان)

1: تعهد تدریس فقط بر اساس متون درسی، رعایت درسنامه ها، عدم تغییر نام دوره ها و حلقه ها، رعایت مقررات:

در خصوص بکارگیری آموزه های عرفان حلقه چه بمنظور معرفت پژوهی شخصی و چه بمنظور آموزش به دیگران دقیقا بایستی منطبق با مباحث درسی عمل نموده و از وارد کردن سلیقه های شخصی در این آموزه ها جدا خود داری نمود. همچنین عدم ارایه هرگونه مطلب خارج از متون درسی بویژه خودداری از طرح هرگونه مطلب تحت عنوان دوره های تکمیلی و…، آگاهی های دریافتی و

2: تعهد به پاسخگویی به سوالات بر اساس مستندات عرفان حلقه:

در خصوص پاسخگویی به سوالات نیز با استناد به متون درسی، کتب، مجلات، مقالات، فیلم ها و صوت های دروس استفاده شود.

3: الزام به گرفتن سوگندنامه، رضایتنامه، تعهدنامه و آیین نامه انضباطی از دانش پژوهان:

مربی متعهد است از دانش پژوه در قبال عدم سوءاستفاده از جریان عرفان حلقه و خدمت به انسان و… سوگندنامه و تعهد نامه مربوطه را تمام و کمال دریافت کند. مسئولیت هر نوع سهل انگاری در این مورد به عهده مربی می باشد.

4: تعهد به عدم نگاه به عرفان حلقه بعنوان کسب درآمد صرف و بازاری نمودن آن و عدم راه اندازی هرگونه فعالیت مالی در حاشیه آموزش عرفان حلقه مانند: تجارت الکترونیک، صندوق خیریه و

5: تعهد به رعایت اصل وحدت راه

مربی متعهد است عرفان حلقه را بطور مستقل معرفی نموده و یا تدریس نماید و از التقاط آن با سایر موضوعات و روش ها و یا قرار دادن هررشته دیگری در کنار آن تحت هر عنوانی خود داری نموده (بطوریکه این شبهه را ایجاد کند که عرفان حلقه به آن رشته نیازمند است)، از بکارگیری موضوعات و حلقه های عرفان حلقه در سایر روشها اجتناب کند.

نکته مهم: مربی در عرفان حلقه به کسی گفته میشود که صرفا به معرفی عرفان حلقه بپردازد و در حاشیه تدریس دوره های مربوطه کلاس دیگری را راه اندازی نکند (مبادا اینگونه تلقی شود که مربی قصد کار و کاسبی دارد و از موقعیتی که بواسطه عرفان حلقه برایش ایجاد شده میخواهد در جهت کسب درآمد سوءاستفاده کند و از این طریق شان مربیان خدشه دار شود). به عبارت دیگر: تعهد مربی به انجام فعالیت تدریس فقط در رشته عرفان حلقه و زیر مجموعه های آن و عدم قرار دادن هر رشته دیگری در حاشیه آن تحت هر عنوان و موضوعی بویژه به نیت کسب درآمد و ثبت نام و

 

اینجانب بدینوسیله متعهد می شوم کلیه موارد فوق را تمام و کمال رعایت نموده و به آن وفادار باشم. همچنین به مدیریت مجموعه این حق را میدهم که در صورت عدم پایبندی به این چارچوبها بدون هیچگونه اغماضی مرا از همراهی مجموعه محروم و اخراج نماید و از این بابت اعتراضی نداشته باشد.

 

03: اصول مهم فرادرمانی

1: تعاریف اصلی:

فرادرمانی: طب مکمل نرم افزاری (بدون نیاز به مداخله سخت افزاری)

تبصره- 1: مداخله سخت افزاری عبارت است از: معاینه بیمار، تجویز دارو، گرفتن شرح حال و بیوگرافی، لمس بیمار و

فرادرمانگر: کسی که موضوع طب مکمل فرادرمانی را با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه بر روی بیماران اجرا می کند

فرادرمانگیر: بیماری که از راه و روش های رایج درمان نتیجه ای نگرفته است (لازم است این موضوع توسط فرادرمانگر به بیمار تفهیم شود).

تبصره- 2: به دلیل این که فرادرمانگیر کسی است که همه روش های پزشکی رایج و راه های ممکن را در جهت درمان خود طی نموده و نتیجه ای نگرفته است؛ این موصوع باعث شده بیمار به دنبال تجربه فرادرمانی در جهت درمان خود باشد. بنابراین، فرادرمانی مداخله در امر پزشکی رایج محسوب نمی شود. درنتیجه، بیمار با اشراف به این موضوع اقدام به تجربه فرادرمانی نموده و این گونه تلقی می‌­شود که از طب رایج نتیجه‌ نگرفته است. از اینرو، بیمار حق هر گونه شکایتی را از این بابت، از خود سلب میکند.

2: اولویت درمان با پزشكی رایج است. در صورتی كه پزشکی رایج برای درمان بیمار مؤثر واقع نشود، آنگاه فرادرمانگیر می‌تواند از فرادرمانگران برای تجربه فرادرمانی و آزمایش آن برای بهبود بیماری خود كمك بگیرد.

3: بیمارانی كه دارو مصرف می‌كنند و داروی آن ها به گونه ای است که نمی ‌توانند به یك باره آن را قطع كنند و تا كنون نیز از درمان رایج نیز نتیجه نگرفته‌اند، می‌توانند از فرادرمانی استفاده كنند و پیشرفت­‌های درمانی را زیر نظر پزشك معالج خود پی گیری نموده و تحت نظارت او پس از ظاهر شدن آثار درمان، اقدام به كاهش دارو كنند. بنابراین، بدیهی است که تمام مسؤولیت‌ استفاده از دارو یا عدم استفاده، به‌ عهده فرادرمانگیر و پزشک معالج او است؛ نه فرادرمانگر.

4: اطلاع از نوع بیماری فرد، در فرادرمانی تأثیر ندارد. نوع بیماری اشخاص، محرمانه است و فرادرمانگر حق پرسیدن سوال از بیمار را ندارد؛ مگر این كه بیمار خود مایل باشد درباره نوع بیماری اش توضیح دهد. البته این موضوع نیز به فرادرمانگر هیچگونه كمكی نمی‌كند و فقط میتواند در پی گیری میزان اثربخشی فرادرمانی بر روی بیمار مورد استفاده قرار بگیرد و نه خود درمان. زیرا فرادرمانی متکی به تشخیص بیماری از سوی فرادرمانگر نیست.

5: زمانی كه فرادرمانگر برای فردی ایجاد اتصال می‌كند؛ خود نیز در معرض اتصال و اِسكن قرار می گیرد.

6: مراحل مختصر انجام فرادرمانی به ترتیب زیر است:

 فرادرمانی ← اسكن شعور كیهانی ← بیرون ریزی ← درمان

7: حس نکردن اِسكن و برقراری ارتباط، در فرادرمانگری و فرادرمانگیری هیچگونه تاثیری در حصول نتیجه ندارد. ولی این موضوع ممكن است به علل زیر باشد:

الف) تشتت ذهنی (آشفتگی ذهنی شدید)

ب) افسردگی

پ) قفل ذهنی

 تبصره- 3: قفل ذهنی، نتیجه عملی برنامه‌ریزی‌های ضمیر ناخودآگاه است كه در بیشتر افراد، از دوران طفولیت و كودكی بر مبنای عقل، علم و دانش و منطق برنامه‌ریزی شده است. در این حالت، این برنامه از ورود و احساس تمام مسائل غیرعقلانی و خارج از چارچوب منطق جلوگیری و چنین اطلاعاتی را سانسور می‌­کند و در نتیجه، فرد از قبول و تجربه پدیده های متافیزیكی محروم ‌می شود و احساس­‌های مربوط به آن نیز در او سانسور خواهد شد. در واقع این نرم‌افزار چنان برنامه‌ریزی شده  كه بر اساس آن، چیزی خارج از عقل، علم و واقعیت نمیتواند وجود داشته باشد و چون فرادرمانی نیز توجیه علمی و عقلانی نزد بیمار ندارد، نرم‌افزار ناخودآگاهی، اجازه ورود اطلاعات مربوط به آن را نمی‌دهد و در مقابل آن، قفل ذهنی ایجاد می‌كند. ممکن است شكسته شدن این قفل نیاز به زمان داشته باشد.

ت) عدم حضور در حلقه­‌ فرادرمانی، بی‌طرف نبودن، موضع‌گیری منفی و داشتن احساس تمسخر نسبت به آن و

تبصره- 4: فرادرمانی، انرژی درمانی (نیرو درمانی) نیست؛ زیرا انرژی‌­درمانی به حوزه پلاریتی بدن درمانگر متكی است؛ اما فرادرمانی توسط «شبكه شعور كیهانی» انجام می‌شود.

تبصره- 5: حوزه پلاریتی در تمام انسان‌ها وجود دارد؛ ولی در بعضی افراد، این حوزه قوی‌تر است. «انرژی درمانی» جزء بسیار كوچكی از «فرادرمانی» است. که اگر بیمار با توجه به تعاریف مکتوب به چنین اصلاحی نیاز داشته باشد، بدون نیاز به انجام هر عملی از سوی فرادرمانگر و یا فرادرمانگیر، بخودی خود انجام می شود. فرادرمانگران در معرفی فرادرمانی باید به این نکته توجه كافی داشته باشند تا شبكه شعوركیهانی به بهترین  نحو معرفی شود.

8:  هر تعداد فرادرمانگر می‌توانند در یک زمان برای یك فرادرمانگیر، فرادرمانی انجام دهند و همچنین، فرادرمانگیران متعددی می‌توانند هم زمان، توسط یک فرادرمانگر تحت فرادرمانی قرار بگیرند. نتایج حاصل مشابه خواهد بود.

9:  به دلیل این که درمان توسط«شبکه شعور كیهانی» انجام می‌شود، تفاوتی بین فرادرمانگران وجود ندارد.

10:  داشتن ایمان و اعتقاد و باور به این نوع درمان و به طور کلی به «شبکه شعورکیهانی»، در برقراری اتصال و اثبات  آن لازم نیست. تنها شرط، شاهد، بیطرف و نظاره گر بودن است.

تبصره: شاهد، بیطرفی، نظاره گری و… مقدمه تحربه «تسلیم در برابر حق» و رسیدن به مقام «تسلیم» می باشد.

11:  نوع بیماری (مادرزادی و ژنتیكی، عیب در عملكرد اعضا، بیماری‌های عفونی، معایب مكانیكی، كهولت و خستگی، اشكالات ذهنی، روانی، روان‌تنی، ذهنی تنی و…)، مزمن یا حاد بودن و قدمت بیماری، تأثیری در فرادرمانی ندارد.

12:  ارتباط راه دور فرادرمانگیر می­‌تواند در تمام مدت شبانه روز و به تعداد دفعاتی که مایل است، انجام شود و هیچگونه محدودیتی ندارد. همچنین، زمان ارتباط با ساعت محلی تعیین می‌شود و فرادرمانگیر هر جای دنیا که باشد، می‌تواند ساعت‌های ارتباط خود را به وقت محلی به فرادرمانگر اعلام كند. فرادرمانگر نیز همین زمان‌ها را به شبكه اعلام می‌كند.

13:  نتیجه­‌ درمان در فرادرمانی از راه ‌دور یا نزدیك یكسان است و به هیچ عنوان به توان، لیاقت، استعداد و… فرادرمانگر بستگی ندارد (فقط بعضی از فرادرمانگیران فرادرمانی راه نزدیک را بهتر می پذیرند و تصور ذهنی آنها این است که اثربخشی فرادرمانی راه دور ممکن است کمتر از راه نزدیک باشد که البته برداشت درستی نیست).

14: در موارد زیر، فرادرمانی به صورت یک طرفه اجرا می شود و از نظر اثربخشی، هیچ تفاوتی با فرادرمانی دو طرفه ندارد:

اطفال و كودكان

بیماران اغمایی

بیماران خیلی مسن

عقب مانده‌های ذهنی

بیماران روانی- ذهنی

بیماران خاص مانند افراد آلزایمری كه قادر به ارائه‌ گزارش نیستند

15:  فرادرمانگیرانی كه محل زندگی آن‌ها در نقاطی است كه ساعت محلی آنان با ساعت محلی فرادرمانگر تفاوت دارد، زمان ارتباط‌ های فرادرمانی را به وقت محلی خود اعلام می­‌کنند و فرادرمانگر نیز برای اعلام این زمان‌ها به شبكه شعور كیهانی، از همان زمان­‌هایی که بیمارنموده، استفاده می کند و نیازی به تبدیل آن‌ها به زمان محلی نیست.

16:  بهتر است تا حد امكان، فرادرمانی از راه دور و بدون تماس دست صورت بگیرد و طی فرادرمانی، فرادرمانگر از خوراندن هر چیز حتی آب، خودداری كند. (درصورت نیاز، این كار را اطرافیان فرادرمانگیر انجام می‌دهند تا از ایجاد شبهات احتمالی جلوگیری شود).

17:  فرادرمانگری كارما یا عكس‌العمل منفی در انسان بر نمی‌انگیزد؛ زیرا شعورالهی آن را انجام می‌دهد؛ نه فرادرمانگر.

18:  به دلیل این که فرادرمانی را شعور كیهانی انجام می‌دهد، فرادرمانگر حق ندارد هیچ بیماری‌‌ای را درمان ناپذیر بداند.

19:  با توجه به این كه شبكه شعور كیهانی، مجموعه هوشمندی حاكم بر جهان هستی است و ماده یا انرژی نیست، بُعد زمان و مكان بر آن حاكم نمی­‌باشد و درمان از راه دور یا نزدیك توسط آن امکان‌پذیر است.

20:  ارتباط راه دور فرادرمانگیر، به صورت نشسته، ایستاده و درازكش، به هر حالت و وضعیتی، به هر سمتی كه مقدور باشد، و در هر محل ثابت یا متحرك (مانند درون اتوبوس، هواپیما، كشتی و …) قابل برقراری است.

21:  بیرون ریزی:

دردها و بیماری‌های فعلی و همچنین، پرونده بیماری‌های گذشته فرادرمانگیر (که یا درمان نشده یا ناقص درمان شده‌اند) بازخوانی و علائم آن مانند درد و… آثار آن شبیه سازی می‌شود. به این روند در فرادرمانی «بیرون­‌ریزی» گفته می‌­شود و به دلیل این که فقط بازسازی علائم بیماری است، هیچ‌ خطری برای بیمار ندارد (زیرا هیچگونه مداخله سخت افزاری صورت نگرفته است).

 تبصره- 6: در فرادرمانی روند درمان مطابق نمودارهای ارائه شده، ادامه می یابد. در پاره‌ای از موارد، درمان بسیار سریع و برخی موارد نیز نتیجه مثبت آن به مرور زمان ظاهر میشود.

در بسیاری از موارد، ابتدا علائم درد و بیماری به اوج می‌رسد و سپس شروع به كاهش می‌كند و در‌ پی آن، درمان تحقق می‌پذیرد. منظور از اوج علائم بیماری، بازسازی این علائم است. علائم بیماری را حافظه سلولی و… بروز می دهد تا پس از عیب یابی، شعور سلولی سالم (بازگشت به شرح وظیفه اصلی) جایگزین آن گردد.

22:  نظر به این‌ كه فرادرمانی توسط شعور كیهانی انجام می‌‌گیرد، فرادرمانگر حق ندارد از بابت انجام آن، چیزی را به خود منتسب كند.

23: از آن جا كه شعور الهی نیاز به هیچ مكملی ندارد، هیچ چیزی را تحت هیچ نام و عنوانی نمی‌توان به آن افزود و یا مکمل آن قرار داد. این موضوع، به ‌راحتی قابل اثبات است؛ چرا كه با حذف عامل اضافی، معلوم میشود که اتصال فرادرمانی همچنان اثر بخش بوده و تأثیر مثبت بر روند بهبود بیماری فرد دارد و این واقعیت، به خوبی حق را از باطل جدا می‌­کند و بدعت‌گذاران و متقلبان را رسوا خواهد كرد (در این زمینه هیچ‌ بدعتی پذیرفته نیست و هر بدعتی فقط نشان‌دهنده میل فرد به خودنمایی و مطرح كردن خود است).

24:  افراد معرفت جو، نباید قبل از دریافت لایه­‌ محافظ، اقدام به فرادرمانگری كنند؛ زیرا در معرض تشعشعات منفی شعوری بیمار و نفوذ موجودات غیرارگانیك قرار می‌گیرند (كه آثار آن در كوتاه مدت و طولانی مدت پدیدار خواهد شد). لایه محافظ، پس از مكتوب نمودن سوگندنامه، امضای تعهد نامه و مطالعه آیین نامه (تعهد اخلاقی مبنی بر استفاده مثبت و انسانی) از طرف مربی به فرد متقاضی تفویض می‌شود.

04: دلایل قطع ارتباط با شبکه شعور کیهانی و لایه محافظ

دانشجویان عزیز، ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما، بدینوسیله دلایل قطع ارتباط با«شبکه شعورکیهانی» و قطع لایه محافظ را به اطلاع رسانده تا با دقت نظر کلیه مفاد آن مورد توجه قرار گرفته و از بروز مشکلات احتمالی برای خود و دیگران جلوگیری به عمل آید.

لازم به یاد آوری است، در مواردی نیز که بنابه صلاحدید شبکه، لایه محافظ و ارتباط قطع نشود، امکان محروم ماندن از دریافت های ماورایی و روزی آسمانی وجود دارد. دلایل فوق عبارت است از:

الف – کلیه اعمالی که باعث جلوگیری از ارتقای روح جمعی جامعه شده و مانع هدایت و راهنمایی دیگران به سمت شبکه شعور کیهانی شود. مانند:

·        خودداری و طفره رفتن از ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد شبکه به علاقه مندان و مشتاقان و محروم کردن آن ها از اینکه مانند خود شما به شبکه وصل شده و از توانمندی آن استفاده کنند.

·        ارائه اطلاعات غلط و عوام فریبی به هر طریقی از جمله، این که فرد در رابطه ای ویژه و از طرف افرادی خاص(مقدسین) به توانمندی های شبکه دسترسی پیدا کرده است. زیرا، این خود باعث ناامیدی دیگران شده و مانع دسترسی آسان افراد مشتاق به این توانمندی ها خواهد شد. بنابراین، لازم است آن ها نیز بدانند که به سادگی می توانند مانند شما به شبکه دسترسی پیدا کرده و از آن بهره مند شوند.

·        به کاربردن کارایی شبکه و بازیچه قراردادن شبکه شعور کیهانی در جهت خودنمایی، معرکه گیری و رشد منیت. این موضوع باعث انحراف خود و دیگران شده و با ایجاد انحراف فکری، توجه آن ها را از مسیر اصلی و رسیدن به معرفت و روشن بینی(به معنای روشن دیدن و رسیدن به درک و فهم جهان هستی)، منحرف می کند.

ب استفاده در خلاف جهت منافع بشریت. مانند:

·        تمایل به استفاده از کارایی شبکه درجهت تجسس و نفوذ در دیگران، فکر خوانی، دسترسی به خصوصیات فردی اشخاص و استفاده به نحوی که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی برای دیگران بوده و مغایر با عدل الهی باشد. همچنین عدم رعایت اصول«آنچه برخود نمی پسندی، بردیگران نیز نپسند» و «کار زمینی با قانون زمینی».

·        تبعیض قائل شدن عمدی در ارائه خدمات شبکه به دیگران(با رعایت مسائل ایمنی).

پ  استفاده در خلاف جهت حرمت شبکه، مانند:

·        شک، انکار، ناسپاسی نسبت به شبکه پس از حصول نتیجه مثبت و اثبات کارایی آن.

·        کتمان یافته های خود در این رابطه(نتایج مثبتی که فرد به دست آورده است) که باعث پوشیده ماندن عظمت و جلال شبکه شعور کیهانی برای دیگران و نا اگاه ماندن آن ها می شود. همچنین وانمود کردن به اینکه تحولات پیش آمده برای شخص، از جایی به غیر از حلقه شبکه شعور کیهانی(هوشمندی الهی) صورت گرفته است.

·        هرگونه سوء استفاده به نام شبکه شعور کیهانی حلقه، شعور الهی و

·        در راس قرار دادن هر نامی(حتی نام مقدسین و معصومین) بجای نام خداوند و هوشمندی او(شبکه شعور کیهانی).

خواهشمند است به محض مطلع شدن از قطع لایه محافظ خود، ضمن متوقف نمودن هر گونه فعالیتی دراین زمینه، مراتب را فوری به اطلاع برسانید.

 به محض مطلع شدن از قطع لایه محافظ خود، میتوانید از طریق ذهن جمعی ارتباط لایه محافظ را دریافت کنید، البته توصیه میشود که از ارتکاب تخلفاتی که باعث قطع لایه محافظ شود اکیدا خودداری نمایید.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذارعرفان کیهانی حلقهمحمدعلی طاهری

سوگندنامه

اینجانب، در پیشگاه خداوند پیمان بسته و سوگند یاد می کنم، کلیه موارد مشروحه فوق را تمام و کمال رعایت نمایم.

 

Last modified: Friday, 12 April 2024, 4:49 PM