قانون ارتباط انسان با خدا
هنگامی که انسان از خداوند درخواستی داشته باشد، به‌طور مستقیم از خدا درخواست می‌کند. ایاک نستعین فقط (مطلق) از تو کمک می‌جوییم (فاتحه: ۵)

ارتباط انسان با خدا

اما درخواست انسان از طریق هوشمندی الهی و یا به‌طور قراردادی از طریق شبکه‌ شعور کیهانی (اینترنت کیهانی) پاسخ داده خواهد شد:
جهت بهره‌برداری از بخش عملی عرفان حلقه، نیاز به ایجاد اتصال به حلقه‌های متعدد شبکه‌ شعور کیهانی (اینترنت کیهانی) است.این اتصالات، اصل جدایی‌ناپذیر این شاخه‌ی عرفانی است. جهت تحقق‌بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی کیهانی، نیاز به «حلقه‌» مشخص و «حفاظ»های خاص آن حلقه است. 
 حلقه وحدت

در عرفان حلقه: عوامل انسانی، کلیه‌ خصوصیات فردی، شرایط جغرافیایی و اقلیمی، امکانات و توان‌های فردی و ... نقشی در ایجاد اتصال و دریافت‌های ماورایی ندارند؛ بنابراین موارد زیر هیچ‌گونه تأثیری در استفاده از شبکه و دریافت آگاهی‌های آن ندارد:
-  جنسیت، سن، ملیت، استعداد، سواد، معلومات، تفکرات، اعتقادات، تجارب عرفانی، و ...
-  ریاضت، ورزش، نوع تغذیه و ...
-  سعی، کوشش، تلاش، اراده، تقلا و ...
-  تخیل و تصور و تجسم، ذکر و مانترا، نماد و سمبل، تلقین و تکرار، تمرکز و ...
- نوع تیپ ساختاری فرد مانند تیپ دموی، صفراوی، سوداوی، بلغمی و یا تیپ‌های کافا، واتا، و پیتا و ...
اینترنت کیهانی(شبکه شعور کیهانی) 
در دیدگاه فرادرمانی و سایمنتولوژی: می توان اینطور تشبیه کرد که انسان نیز یک اینترنت کیهانی (شبکه شعور کیهانی) و یک سایت کارخانه ی سازنده (خالق متعال) دارد. او خیلی از قابلیت های  خود را نمی شناسد و به این دلیل باید با کارخانه ی سازنده در ارتباط قرار بگیرد تا بی نهایت برنامه ای که برای او در نظر گرفته شده و از وجود آنها بی خبر است، فعال شود و بتواند بهتر خود را بشناسد. در واقع، انسان جزئی است که با این کل معنا پیدا می کند و مانند یک سایت کاربر که در رابطه با شبکه ی اینترنت می تواند از امکاناتی استفاده کند که سایت کارخانه برای او در نظر گرفته است، حتماً باید در ارتباط با اینترنت کیهانی قرار گیرد تا بتواند قابلیت های طراحی شده در خود را بیابد و آشکار کند. کاربر می تواند با اتصال به اینترنت کیهانی در جهت دریافت کاتالوگ وجودی خود از سایت کارخانه ی سازنده اقدام کند تا در جهت خودشناسی از آن بهره برداری نماید یا در این اتصال، امکانات این شبکه را برای اهدافی مانند درمان خود یا دیگران در اختیار بگیرد و شاهد اتفاقات درمانی باشد.این مثال برای فهم اهمیت و اثر ارتباط انسان با خالق خود به کار می رود و به هیچ وجه٬ منظور از ان٬ تشبیه خداوند به یک کارخانه نیست.لازم به ذکر است درمان و بهبودی، شامل:
کلیه برنامه های عیب یابی، بهبود و ترمیم سلول و عضو مربوطه و ... است که در «اینترنت کیهانی» وجود دارد و همان گونه که ذکر شد از انجا که برنامه ی نرم افزاری همه ی اجزای هستی در این اینترنت با عظمت کیهانی موجود است ان را « شبکه شعور کیهانی» می نامیم. بنابراین: برای «اینترنت کیهانی» فرقی ندارد که سلول متعلق به انسان، حیوان، گیاه و یا میکروارگانیسم ها باشد هم چنین از طریق آن حتی تاثیر بر روی مولکول ها نیز امکان پذیر است. تجربه ی کار با «شبکه شعور کیهانی» نشان می دهد که کیهان موجودی یک پارچه، زنده و هدفمند است.
 خدا - شبکه شعور کیهانی - فرادرمانی
 سایت کارخانه سازنده

 "ارتباط عام (ویژه)": ارتباطی است که اعلام عمومی شده و تمام افراد، در هر نقطه از دنیا و هر ساعتی جهت بهره گیری از درمان، رسیدن به آرامش، کاهش اضــــــطراب و نـــــــگـــــرانی و... می توانند از این ارتباط به طور نامحدود بهره‌مند شوند.
 شــــــرط برقراری ارتباط و حضور در ارتباط عام: فقط "شاهد بودن" است و هیچ نیازی به دادن اسم، مشخصات و یا ساعت اتصال نمی باشد. شـاهد بودن به معنی بی طرفی و نظاره گر بودن است و فرد اتصال گیرنده، فقط کافی است که بدون پیش داوری و قضاوت شاهد برقراری این ارتباط باشد.
نحوه برقراری ارتباط عام: به این صورت است که فرد کافی است چشمان خود را برای چند دقیقه بسته و فارغ از وقایع بیرونی نظاره‌گر(شاهد) وجود خودش و تغییرات در حال انجام باشد. به محض شاهد شدن، فرد وارد این حلقه شده و ارتباط آغاز می گردد و هوشمندی حاکم بر جهان هستی فرد را در معرض ارزیابی و اسکن و تجارب شهودی مختلفی قرار می دهد. تعیین ساعت خاص برای ارتباط عام فقط بواسطه همدلی افراد زیادی در راس یک ساعت معین است و گرنه هرکس در هر لحظه و در هر حالتی (خوابیده، نشسته، مشغول انجام کار، چشم باز یا بسته) می تواند وارد حلقه ارتباط عام گردد و از نتایج آن بهره‌مند شود. در ضمن، بستن چشم نیز هیچ گونه الزامی ندارد و صرفا جهت جلوگیری از پرت شدن حواس به اطراف انجام می گردد.


آخرین تغییر: دوشنبه، 27 مهٔ 2024، 5:51 PM