می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ج

جادو

Magicجاذبه

Gravitationجامدات

Solidsجان (نیروی محرکه)

Jān(Mover force, Propulsion, Propellant)جان جانان

Jān-e Jānān(The Spirit of Spirits)جانداران

Living things


جبر لحظه ای

Momentary Predestination (Jabr)جبر و اختیار

Predestination (Jabr) and Free-willجبروت

Jabarūt(the Spirit Realm)جذب و دفع تشعشعات

Absorption and ejection of Meta-Emissions
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه