می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  161  (ادامه)
  همه

ا

اختلال شعوری نرم افزاری

Software-originated T-Consciousness Disorderاختلال و آشفتگی

Disturbance and perturbationادراکات

Perceptionsادراکات شهودی

Intuitional Perceptionsاذن الهی

Divine Permission (Edhn)اراده (و اجراء)

Volition (and execution)اراده الهی

Divine Determinationارباب (در کنترل ذهن و تشعشع دفاعی)

Lordارتباط

Connection (Ertebāt)ارتباط با پایاننامه [سوگندنامه]

Connection through Certificate [Affidavit]
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  161  (ادامه)
  همه